Sirkeci-Uzunköprü קו שעמום משועמם של עבודה שטח המגרש עם תוצאה של תוצאות המכרז

Sirkeci-Uzunköprü קו ק"מ: 271 + 000-271 + 200 משועמם גיבוב עם שטח המגרש עבודה שיפור המכרז


2018 החברה היא הקבלן היחיד של רכבת המדינה הטורקית (165422 / 3.488.489,23 KIK) ויש לו XNXX עלות TL של כ 4.771.919,72 TL. KAREN בניה תעשיה עם הצעה TL. ומסחר בע"מ. חברות 271 המשתתפות ההצעה במכרז הייתה מתחת לערך הגבול.

המכרז כולל 4.558 עט תשתית הבנייה פועלת לבנייה של ערימת 7 מעוקב משועמם. משך העבודה הוא 180 (מאה ושמונים) ימים מיום המסירה במקום.סוהבט


היה הראשון להגיב

Yorumlar