Apaydın, Erzurum Gar ו Palandöken מרכז לוגיסטי נמצא בחקירות

TCDD מנהל כללי İsa Apaydın, Erzurum Gar והשלים את מרכז לוגיסטי Palandöken.


Apaydın קיבל מידע של פקידי החברה הקבלן על העבודות.

ארץ שלנו 212 אלף מטרקרה אזור הלוגיסטיקה תוענק

ארזורום, אשר אירחה תרבויות רבות מן העבר להווה, תוכנן לבנות מרכז לוגיסטי בארזורום- Palandöken על מנת לספק שירותי לוגיסטיקה לאזור ולמדינה.

השנתי 437 יהיה מסוגל לשאת אלפי טון.סוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar