EPSILON-NDT, היה נציג של nrear ציוד הרכבת הלאומי של טורקיה

EPSILON-NDT AS Of America, אחת ציוד יצרנית הקטר הגדול NRA הלאומי רכבת החברה הייתה הנציג של טורקיה


רכבת תחבורה חבר האגודה EPSİLON-NDT A.Ş. אמריקה, אחד של חברת NRA ציוד הרכבת הלאומית יצרנית הקטר הגדולה בטורקיה כנציג של סוגים והכח שונים קטרים ​​חשמליים דיזל חדשים, מכירות עבור הגרסה עשתה או בשימוש, לחכור בליסינג, החלה להציע תחזוקה, תיקון ושירות חלק חילוף.
בנוסף לשירותים אלה;
עיצוב והפקה של כל סוגי קרונות משא,
Monoblock גלגלים וגלגלים למכירה
אוטומטי קולי איתור שגיאות מערכות עבור גלגל קובע
ניקוי אוטומטי של גלגלים
פרופילים גליליים ומערכות מדידה בקוטר

הוא משמש למגזר הרכבת.סוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar