ג 'ל

רייסיבר משורר

עוד תערובת של הרפתקה ורומנטיקה מאשר ציפיות הקרנות, אפילו במאה זו משורר Güntürk ÜSTÜN, אשר משך את רוב הנוסעים במסע ברכבת