תחנת פלנדוקן ז'נדרמרי נהרג מפולות של חיילים 1 פצועים

מפולת שלגים הז'נדרמריה תחנת Palandoken 1 נפלו חייל פצוע: עמדת שמירה צבאית במפולת נפלה ב ארזורום Palandoken סקי המרכז עקב סופות קשות וסוג יעיל, חיילי 1 נפצעו.


לפי מידע שהגיע, שנמצא יעיל על פני המים בעיר 23.00 מבול שעות נפלו על עמדת השמירה הצבאית במרכז סקי Palandoken בשל סופות וסוג חמורים.

תחת מפולת המפולת, מנהל המחוז ארזורום של חירום חירום מנהל (AFAD) ו צוות המפולת הז'נדרמריה תחת עבודה אינטנסיבית של העבודה הקשה תחת האמבולנס הוסר מן האמבולנס נלקח לבית החולים הצבאי.

AFAD סיטי מנהל קארס סלהאטין הגיעו לאירוע, קיבל מידע על המצב.סוהבט