Muallimköy ו Tavşancıl תחנה Sea Fill העמסה ופריקה אזורים חוזה שנחתם עם המיזם המשותף

TCDD אזור ראשון תחנת מולימקוי ותבאסנקיל תחנת מילוי ופריקה של ים מכרז החוזה נחתם עם המיזם המשותף עידן גיאולוגיה - פרויאפי, שזכה במכרז הכנת הפרויקט.


רכבת המדינה. התפתחויות חדשות נרשמו במכרז לפרויקט אלטמה להעמסה ולפריקה של מילוי הים העמסה ופריקת שטחים של Muallimköy ו Tavşancıl התחנה geliş אשר תתממש על ידי אזורית נדל"ן ובינוי הדירקטוריון.
על פי המידע שקיבל מגזין ההשקעות; ב- 2.000.000 במאי 16 נחתם חוזה בסך 2014 TL עם המיזם המשותף עידן גיאולוגיה - פרויאפי, שזכה במכרז, בעלות משוערת של 995.000 TL.
מגזין השקעות: 1155 / 11 נובמבר 2013 (ÖA)

מקור: ואני www.yatirimlar.co


sohbet

Feza.Net

היה הראשון להגיב

Yorumlar

מאמרים קשורים ופרסומות