Golbasi - Adiyaman ההבחנה של עבודות בנייה שונות זכתה במכרז

KGM 8. אזור Gölbaşı - ההבחנה Adıyaman הוכרז
כבישים מהירים (KGM). הנהלת אזורית של 8 בחודש פברואר הצעות 07 יום שנאספו, "(Golbasi - Adiyaman) החזק כביש העיר ק"מ: 2014 + 0-000 + 9 עבודות עפר, מבני אמנות ומבנה מכרז הבנייה" הסתיים.
על פי המידע שהתקבל ממגזר השקעות; בנייה Sepmer - Harbiye קבוצת בנייה מיזם משותף זכתה במכרז אשר נקבע כמו 9.250.282,43 לירה עם עלות משוערת.
הרשויות ציינו כי החוזה עם המשרד המנצח נחתם על 21 אפריל 2014.
מגזין השקעות: 1165 / 20 ינואר 2014 (אישור)


מקור: ואני www.yatirimlar.coסוהבט

היה הראשון להגיב

Yorumlar