ג 'ל

תאונות מעבר על ההיסטוריה

תאונות מעבר דרגות הן תאריך: אם ייושם התקנה המסדירה את האמצעים ואת עקרונות הביצוע שיש לנקוט במעברים ברמת הרכבת, תאונות חציית דרכים הגורמות לאובדן חייהם ורכוש יהיו היסטוריה. בניית מסילות ברזל [עוד ...]