מטוס וטיסות רכבל נעצרו במונית

מטוס וטיסות רכבל נעצרו במונית
15 של ההתנגדות לטקסים. התערבות המשטרה החלה בכיכר טקסים ביום שנמשך. במסגרת ההתערבות הכבישים המובילים לטקסים סגורים לתחבורה.
בעקבות הפיגוע שביצעה המשטרה בשעות הבוקר, הופסקו טיסות המטרו לטקסים וקוויאטא טקסים בקוויאטא.
התנגדות טאקסים 15. ביום השעות 07.30 המשטרה נכנסה בבוקר לכיכר טקסים. התערבות המשטרה בעיצומה.

טיסות המטרו לטקסים הופסקו. לאחר המטרו בוטל שירות הרכבת של קבאטס-טאקסים.

מקור: www.yurtgazetesi.com.t הוא

חיפוש חדשות הרכבות

היה הראשון להגיב

Yorumlar