TCDD 3. אזור פרויקט רכבת אודמיס - קיראז נחתם עם חברת פרוייקט EDK אשר זכתה במכרז להכנת תוכניות מתוקנות לתוואי נוסף של קו הרכבת

רכבת המדינה הטורקית (TCDD) 3. התפתחויות חדשות נרשמו במכרז להכנת התוכניות המתוקנות למסלול קו הרכבת הנוסף בין אודמיס לשרי, אשר נדון ב 21 בספטמבר 2012.
על פי המידע שהתקבל במגזין ההשקעות; עלות הפרויקט נקבעת כ- 143.825 lira. חוזה עם 137.860 אוקטובר 30 על החוזה נחתם.


מקור: השקעותהיה הראשון להגיב

Yorumlar