Notice רכש: חתיכות 40.000 מכרזים ישנים בטון (סחיר)

40.000 חתיכות של מכרז רכש ישן ישן
תמריצים
2.Bölge רכש מכרז ועדת הרכש של סחורות ושירותים
המכרז אחראי: בסרי אנגל
מנהל המכרז טלפון: 0312 211 14 49
מנהל המכרזים פקס: 0312 211 12 25
תאריך הודעה: 01.11.2012 00: 00: 00
Ihale Tarihi:06.11.2012 00:00:00-15.00
מצב: 500
שיטת המכרז: מכרז פתוח
נושא המכרז: רכישת טובין
מספר רישום: 2012 / 155468
דואר: אני bsrmeletli@gmail.co

מפרט

מכרזי הרכבת הנוכחיים

סאל 10

תנועה במפרץ

טווח 9 @ 08: 00 - טווח 11 @ 17: 00

חיפוש חדשות הרכבות

היה הראשון להגיב

Yorumlar