ג 'ל

הרפובליקה של רכבות הממלכתיות טורקיה (TCDD), את הטיוטה שהוכנה על ידי הקרן עבור בתקנים מקצועיים

משרות מסגרת כישורים אירופאיות (EQF) רמת התייחסות מקצועית תקני תנועת הקצין 4 מנצח 4 התנועה בקר 6 רכבת Teşkilci של טיפול איתות 4 Rail ו מתקנות של טיפול איתות 4 Rail ו מתקנות של 5 [עוד ...]